تومورهای مغزی کودکان

درمان تومورهای مغزی و نخاعي کودکان در یک نگاه

اطلاعات عمومی درباره تومورهای مغزی و نخاعی در کودکان

نکات کلیدی در این قسمت

تومور مغزی و نخاعي در کودکان، بیماری‌ایست … ادامه مطلب

میلومننگوسل و اختلالات ستون فقرات کودکان

هر سال در دنیا نوزادان زیادی با نقص مادرزادی متولد می شوند. یکی از این ناهنجاری های مادرزادی، نوعی نقص در لوله عصبی جنین است که «میلومننگوسل» نام دارد. این … ادامه مطلب