مراقبت های پس از جراحی سوچورکتومی کم تهاجمی در شیرخواران در سنین کمتر از 6 ماهگی

بیماران تحت عمل جراحی کم تهاجمی برای کرانیوسینوستوز، معمولا یک یا دو شب پس از عمل جراحی در بیمارستان تحت نظر باقی
می‌مانند سپس به خانه فرستاده خواهند شد. یک هفته پس از جراحی، برای شیرخوار هلمت (کلاه) تجویز خواهد شد و آنها باید از
این کلاه، پس از عمل جراحی استفاده کنند. نحوه استفاده و طول زمان استفاده از آن در روز، توسط سازنده کلاه به خانواده ها
آموزش داده می شود.

آنها هر ۲ تا ۳ هفته می بایست تنظیمات کلاه ‌خود را انجام دهند و به احتمال زیاد به کلاه دیگری (با توجه به رشد سر
شیرخوار) نیاز خواهند داشت.

این بیماران بصورت منظم می بایست توسط جراح مغز و اعصاب معاینه ‌شوند. معمولا ویزیت ها ماهیانه می باشد تا از میزان کافی
رشد دور سر شیرخوار و اصلاح کافی شکل جمجمه اطمینان حاصل شود.

نظرات برای این پست بسته شده است.