آدرس: بيمارستان كودكان مفيد
تهران - خيابان شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، بيمارستان كودكان مفيد
021-26410091
moradieh@sums.ac.ir
روزهای کاری: شنبه، يكشنبه، چهارشنبه ،پنج شنبه (عصرها) و سه شنبه(صبح ها)


در صورتی که موفق به تعیین وقت بصورت تلفنی نشده اید، می توانید بصورت حضوری به خانم امینی در درمانگاه بیمارستان مفید مراجعه نمایید

تماس با ما