آدرس: بيمارستان كودكان مفيد
تهران - خيابان شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، بيمارستان كودكان مفيد
021-26410091
moradieh@sums.ac.ir
روزهای کاری: شنبه، يكشنبه، چهارشنبه ،پنج شنبه (عصرها) و سه شنبه(صبح ها)


تماس با ما